Studium Języków Obcych UEK w Krakowie

Kontakt »

Poziom A1 - 2 semestry

Program ramowy nauczania języka niemieckiego 1

dla studiów stacjonarnych II stopnia 60 godzin (2x30) dla grup A1

w oparciu o podręcznik Menschen A1.1

 

 

 

Semestr I

 

Tematy:

Umiejętności:

po semestrze student/ka będzie umiał/a:

Materiał gramatyczny:

 

Modul 1

 

 

 

Begrüßung, Befinden

przedstawić siebie oraz inną osobę

 

 podać podstawowe informacje na swój temat (Selbstdarstellung)

 

odmiana czasownika regularnego oraz czasowniki sein, arbeiten, sprechen, haben

 

 

 

liczebniki 1-100

 

 

Angaben zur Person

zapytać o zawód, stan cywilny, wiek

 

sporządzić wizytówkę

pytania z wie, woher, was, wer, was, wo, welche oraz pytania tworzone przez inwersję

 

przeczenie nein, nicht

 

 

Familie

przeprowadzić krótką rozmowę

o rodzinie

rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym i określonym

 

zaimek dzierżawczy w Nom.

 

 

 

nazwać ważniejsze kraje, miasta

i języki

l. mn. rzeczownika

 

Modul 2

 

 

 

Einkaufen, Möbel

 

 

Gegenstände, Produkte

zadać pytanie o cenę, cechę produktu i przedmiotu w swoim otoczeniu, w sklepie i Internecie

 

podziękować za informację, pomoc

Liczebniki 100 - 1.000.000

Nominativ i Akkusativ rzeczownika,

 

czasownik brauchen

 

przymiotnik z zu

 

pytania Wie heißt das auf Deutsch?

Wie schreibt man das?

 

 

Ich brauche kein Büro.

przedstawić koleżankę/kolegę i opisać  swoje biuro

 

zasygnalizować o potrzebach

w miejscu pracy

 

umówić się na termin

 

zrozumieć i napisać prostą wiadomość SMS lub E-Mail

 

przeprowadzić krótką rozmowę telefoniczną

 

przeczenie kein, keine, kein

w Nom. i Akk.

pytanie wann?-Heute um 14 Uhr.

 

czasowniki nieregularne lesen, fahren, treffen, sehen, geben

 

 

Semestr II

 

 

 

 

Modul 3

 

 

 

Du kannst wirklich toll...

zapytać i odpowiedzieć co potrafi się robić, jakie ma się hobby

Stosowanie czasownika können

w zdaniu i słów oft, manchmal, nie

 

 

 

opowiedzieć o sposobach spędzania

wolnego czasu i wyrazić swoje zdanie na ten temat

 

 

 

opisać częstotliwość tych czynności

 

określić czas: posługiwać się zegarkiem, określić dni tygodnia, pory dnia, umówić się z kimś na spędzenie wspólnie czasu, /propozycję zaakceptować , negocjować/

 

odmiana  czasowników können, fahren, lesen, treffen

nie, fast nie, manchmal, oft, immer

 

 

odmiana czasowników sehen, wissen

przyimki am, um

 

zapytać i odpowiedzieć co potrafi się robić, jakie ma się hobby

Stosowanie czasownika „können“w zdaniu oraz słów „oft,manchmal,nie..“

 

podać nazwy różnych artykułów spożywczych, potraw

opowiedzieć o swoich upodobaniach kulinarnych

 

odmiana czasownika essen, nehmen

 

Modul 4

 

 

 

Tagesablauf, Vergangenes

Was hast du heute gemacht?

opisać przebieg dnia i wykonywane czynności

odmiana czasowników einkaufen, fernsehen

 

Perfekt z czasownikiem haben

przyimki von … bis, ab

 

 

zapytać i odpowiedzieć co potrafi się robić, jakie ma się hobby

Stosowanie czasownika „können“w zdaniu oraz słów „oft,manchmal,nie..“

 

« powrót